LSEC - Leaders In Security

Welcome to LSEC - Leaders In Security,  an internationally renowned Digital Security Catalyst, a not for profit organization that has the objective to promote Information Security and the expertise in BeNeLux and Europe. Founded by the University of Leuven (KU Leuven), supported by the Flemish Government Ageny for Enterpeneurship and Innovation and the European Commission Horizon and Digital Europe programs, LSEC is leading a unique PAN European Private partnership that interacts with Public Institutions, LSEC connects security industry experts, research institutes and universities, government agencies, end users, funding bodies and technical experts who are driving national and European research agendas. LSEC activities aim to raise cyber security awareness, support innovation and competitiveness of the European Digital Security market and promote the visibility of its members.

Deze website is eigendom van:

LSEC vzw - Leaders In Security
(Leuven Security Excellence Consortium vzw)
bereikbaar via
www.lsec.be
www.leadersinsecurity.org
Kasteelpark 10
3001 
Heverlee 
tel : +32.16.328541
fax. +32.16.32.19.69
info @ lsec.be
VAT BE BE 478 045 395 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan LSEC vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

LSEC vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal LSEC vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten, na gezamenlijk overleg met de mogelijke gedupeerden. LSEC vzw behoudt zich het recht op vrijheid van meningsuiting.

LSEC vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. LSEC vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

LSEC vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
LSEC vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 
Niettegenstaande LSEC vzw zich actief beschermt tegen inbraken van buitenaf, tegen het onrechtmatig toegang verschaffen tot deze websites en andere onerliggende systemen, kan LSEC vzw niet uitsluiten dat er criminele activiteiten gevoerd kunnen worden via de websites. Gebruikers van websites dienen daarvan bewust te worden gemaakt, en kunnen eventuele misbruiken melden aan de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. LSEC vzw kan geenszins verantwoordelijk worden geacht voor eventuele schade die daaruit kan voortvloeien voor de gebruikers van de website, maar zal wel alles in het werk stellen om mogelijk misbruik en schade te voorkomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

LSEC for Security Professionals

lsec-prof

LSEC for Security Companies

lsec-com

LSEC for enterprise & government

lsec-gov

LSEC for academia & research institutes

lsec-research

Request information about LSEC Membership

Click here

Sign up for our newsletter

Click here

Learn more about current projects & industry collaborations

Click here

Contact us

Click here

logo-acdcec

Privacy | Disclaimer | Responsible Disclosure Copyright LSEC - Leaders In Security 2002 - 2017 - Kasteelpark 10, 3001 Heverlee - Leuven | tel. +32.16.32.85.41